allenur buchbare Kurse anzeigen

Wann:
Fr., 12.3., 09:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211B5203T 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Fr., 12.3., 18:30 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
211D2040F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Fr., 12.3., 18:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G0808F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 19:40 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G0812F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 16:00 Uhr  
Wo:
 
Nr.:
211G1080S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 16:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1117S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 14:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1119F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 09:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1317F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 09:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1368S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 16:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G2010F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Fr., 12.3., 12:30 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G2012S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 10:40 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G2014S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 16:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G3010F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 16:30 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G4834F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 18:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G4840F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 18:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G6698F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 16:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G7005F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 09:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G7015S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Fr., 12.3., 19:40 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G7113F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211B1017F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 09:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211B5306T 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
Zweigstelle VHS/MS Raum 04 
Nr.:
211B7400F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211E4007S 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
Atelier der Bildhauerei Wojtas, Friedrich-Ebert-St 
Nr.:
211E6002S 
Status:
Fast ausgebucht
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211E8006T 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 09:30 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211F1230F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211F2060F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 11:00 Uhr  
Wo:
MENGE-Raum, 1. Etage, Fliethstr. 67, 41061 MG 
Nr.:
211F3733F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 13:30 Uhr  
Wo:
MENGE-Raum, 1. Etage, Fliethstr. 67, 41061 MG 
Nr.:
211F3739F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1132F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 11:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1154S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 12:30 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1155S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G2008S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G2700S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G4010S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 13:30 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G4016S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Sa., 13.3., 10:00 Uhr  
Wo:
Online-Veranstaltung 
Nr.:
211G7004S 
Status:
Plätze frei
Wann:
So., 14.3., 09:30 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211B1044F 
Status:
Plätze frei
Wann:
So., 14.3., 10:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211C2520F 
Status:
Plätze frei
Wann:
So., 14.3., 10:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211E4001S 
Status:
Plätze frei