allenur buchbare Kurse anzeigen

Wann:
Mo., 8.3., 19:40 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A306 
Nr.:
211G2714F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 18:00 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A303 
Nr.:
211G2723F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Mo., 8.3., 19:40 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G2801F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 18:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G2804F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Mo., 8.3., 16:30 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G2807F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 16:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G3035S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 19:40 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A313 
Nr.:
211G3213F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 19:40 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A305 
Nr.:
211G3324F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Mo., 8.3., 18:00 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A305 
Nr.:
211G3511F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Mo., 8.3., 19:40 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A303 
Nr.:
211G3622F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Mo., 8.3., 18:00 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A302 
Nr.:
211G3624F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Mo., 8.3., 18:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G3858F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Mo., 8.3., 19:40 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G4101F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Mo., 8.3., 18:00 Uhr  
Wo:
Hugo-Junkers-Gym.;R 32 
Nr.:
211G5501F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 19:40 Uhr  
Wo:
Hugo-Junkers-Gym.;R 32 
Nr.:
211G5510F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 18:00 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A309 
Nr.:
211G7118F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 18:00 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A313 
Nr.:
211G7235F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Mo., 8.3., 19:40 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A309 
Nr.:
211G7511F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 18:00 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A310 
Nr.:
211G7711F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 19:40 Uhr  
Wo:
City-Haus, 2. Stock, Raum 202 
Nr.:
211G8202F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Mo., 8.3., 13:30 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211I0011 
Status:
Anmeldung nach Terminabsprache: 02161- 256400
Wann:
Di., 9.3., 19:40 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211C2530S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 19:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211F1010S 
Status:
Abendkasse
Wann:
Di., 9.3., 18:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1034F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Di., 9.3., 10:40 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1311F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 10:40 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1313F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 09:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1320S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 10:40 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1346S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 09:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1364S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 09:00 Uhr  
Wo:
Online-Veranstaltung 
Nr.:
211G1380S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 16:30 Uhr  
Wo:
City-Haus, 2. Stock, Raum 202 
Nr.:
211G1424F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 18:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1431F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 19:40 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A303 
Nr.:
211G1445S 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 18:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1539T 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 19:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G1557F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 09:00 Uhr  
Wo:
VHS am Sonnenhausplatz 
Nr.:
211G2046S 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Di., 9.3., 18:00 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A302 
Nr.:
211G2124F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 19:40 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A302 
Nr.:
211G2212F 
Status:
Plätze frei
Wann:
Di., 9.3., 19:40 Uhr  
Wo:
Hugo-Junkers-Gym.;R 34 
Nr.:
211G2451F 
Status:
Anmeldung möglich
Wann:
Di., 9.3., 18:00 Uhr  
Wo:
Math.-Nat.;A306 
Nr.:
211G2712F 
Status:
Anmeldung möglich